مسابقه پیامکی حس خوب

تاریخ شروع : 23 مهر 1394

هزینه هر پیام دریافتی

120 تومان

حامی

مبنا

برگزارکننده

مبنا

تعداد سوالات هر ماه

30 سوال

تاریخ پایان

23 آذر 1394

جوایز مسابقه

یک دستگاه خودروی Voleex C30

نحوه شروع مسابقه

ارسال 1 به 30500

عضویت در مسابقه و دریافت نخستین سوال رایگان است و فقط در ازای دریافت پیامک‏های‏ بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد. پس از عضویت در مسابقه، بازی شروع می‏ شود.

نحوه انصراف از مسابقه:

برای لغو عضویت، لطفا کد L را به شماره 30500  ارسال نمایید.