سرویس رسوایی

تاریخ شروع : 1 مهر 1394

هزینه هر سوال

120 تومان

حامی

مبنا

برگزارکننده

مبنا

تعداد سوالات هر ماه

30 سوال

تاریخ پایان

30 آذر 1395

جوایز مسابقه

3 سفر به شهرک سینمایی و استودیوی شرکت فیلم سازی یونیورسال در سنگاپور برای سه نفر (®Universal Studios Singapore)

نحوه شروع مسابقه

ارسال رایگان 1 به 3085015
انصراف از سرویس
ارسال رایگان  L  به  3085015

با لغو سرویس در هر مرحله تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می­تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه­ کشی شرکت داده خواهد شد.